Wednesday, April 23, 2008

Pengendalian Peperiksaan Akhir April - Mei 2008

Proses Pengambilan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir

Peperiksaan Akhir di seluruh sistem UiTM bermula pada 21 April sehingga 11 Mei 2008. Sebagai AR yang ditugaskan di HEA inilah diantara agenda yang terbesar dan terpenting untuk di uruskan dengan sempurna. Proses peperiksaan bermula dengan Pendaftaran Kursus dan kemudian diikuti dengan sesi perkuliahan dan proses ini berterusan sehinggalah Jadual Waktu Peperiksaan Akhir (Deraf Pertama) dikeluarkan oleh BHEPep. Bermulalah strategi dan perancangan diatur untuk mencapai matlamat sebagai pengendali peperiksaan yang terbaik diseluruh sistem.Tiba di BHEPep tepat jam 10.00 pagi dan kerja-kerja menurunkan peti simpanan soalan dimulakan.Penyerahan kertas soalan peperiksaan akhir mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh BHEPep.

Pn Norimah (Timb. Pendaftar) memerhatikan proses penyerahan kertas soalan.Tiba di UiTM Johor tepat jam 6.00 pm dan soalan terus dipindahkan ke dalam bilik kebal.


Proses menyusun kertas soalan di dalam Peti Besi dilakukan pada 17 April 2008. Kertas soalan disusun mengikut tarikh peperiksaan.

Timbalan Pengarah HEA Prof Madya Hj Yusri Ismail memantau proses ini sehingga selesai untuk mempastikan tiada sebarang perlanggaran prosedur dilakukan oleh BHEA.


Story by: MKA

No comments: