Monday, May 26, 2008

MEMBENTUK JARINGAN

ACU (Association of Commonwealth Universities) sebagai penyelaras kepada Persidangan ini menjangkakan sebahagian permasalahan HR di universiti negara-negara Komanwel adalah sama. Seperti kata Dr. John Kirkland-Deputy Secretary General of ACU (gambar),ruang yang ada ini dapat membentuk percambahan minda bagi permasalahan berkenaan seterusnya jaringan hubungan antara peserta. Seminar yang berakhir hari ini ditutup dengan perisytiharan seminar akan datang akan diadakan di Melbourne/Sydney Australia..

No comments: