Friday, May 23, 2008

HILTON HOTEL TOBAGO

Tobago merupakan satu kepulauan kecil di Carribean ini dan perjalanan dari Tobago ke Trinidad mengambil masa 2 jam perjalanan dengan bot dan 20 minit dengan penerbangan. Seminar yang bertema kan 'HRM: Adding Value or Adding Complexity' ini diadakan di Hotel Hilton Tobago. Kedudukannya yang menghadap laut dan panorama pesekitarannya mengingatkan saya kepada tempat Jawatankuasa Kualiti kami mengadakan perbincangan di Sutera Beach Resort, Merang Trengganu baru-baru ini..

No comments: