Thursday, June 5, 2008

KONFERANSI PENOLONG PENDAFTAR, BAYVIEW LANGKAWI

Konferansi yang ke 14 ini diadakan di Bayview Hotel, Langkawi dari 4 hingga 7 Jun 2008 dan ia juga turut dihadiri oleh wakil-wakil dari Universiti tempatan yang lain. Konferansi ini bertemakan "Entrepreneurship and Professionalism in University Management". Sebagai pentadbir Universiti, nilai keprofesionalan dalam diri seharusnya terserlah bagi menjamin mutu dan kecemerlangan berterusan dalam perkhidmatan yang diberikan. Pengetahuan yang luas dan mendalam di kalangan pentadbir Universiti dalam aspek pengurusan dan perkhidmatan menggambarkan kredibiliti, karisma dan keyakinan pelbagai pihak kepada kecemerlangan pentadbir itu sendiri...yang nyata..nilai keprofesionalan dalam diri tadi harus disemai dengan benih keikhlasan, kejujuran dan integriti bagi menjamin kecemerlangan yang sejati...

No comments: